Viljankorjuussa Lukkari Matin sukuhaaran Ilmari Räikkönen apulaisineen


Räikkösten Sukuseura ry:n perusta luotiin 1957 Hausjärven Selänojan Nokkalassa suvun kokoontuessa yhteen Lyydia Räikkösen 70-vuotisjuhlille. Tämän jälkeen Mertjärvi koki vielä useita talvia ennen kuin päätös seuran rekisterteröinnista sukuseuraksi tehtiin 1990 Hausjärven Oitin Savelan kartanossa. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja tallentaa niitä, sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Räikkösten Sukuseura ry:n jäseninä voivat olla kaikki ne henkilöt, joiden sukujuuret ulottuvat joko suoraan tai avioliiton kautta Mertjärven Kala-Matin talossa 1651-1747 eläneeseen Anders Sigfredson Räikköseen (Räicköin).